• image
  • image
  • image
Artikel udgivet om BEWARE

Malte Ahm og Michael Rasmussen har udgivet en artikel om forsøgsopstilling BEWARE i det internationale tidsskrift Urban Water Journal.

Artiklen beskriver, hvordan forsøgsopstilling er lavet, samt præsentere de første målinger fra forsøgsoptilling. Endvidere bliver kvaliteten af disse målinger evalueret. Resultaterne fra forsøgsopstilling er over al forventning, og kan derfor bruges i den videre forskning inden for vejrradar teknologi og afløbsteknik.

DOI link til artiklen

Mere information om BEWARE

 

Seminar og PhD forsvar

Fredag den 20. december 2013 afholdes seminar i urban hydrologi med særlig vægt på nedbørsestimering og vejrradar teknologi.

 

Alle med interesse inden for området er velkommen til at deltage. Af hensyn til receptionen bedes du indikere din deltagelse senest d. 18. december via mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Sted: Lokale F-108, Aalborg Universitet Sohngaardsholmsvej 57, Aalborg

 

Read more...